За нас – ДГ Веселушко
Меню Затваряне

За нас

Детска градина „Веселушко“ – гр.Бургас се намира в ж.к. „Изгрев“ на спокойно, отдалечено от градския шум място, сред богата зелена растителност. Тя е първата базова градина в град Бургас с богати традиции във възпитанието и образованието на деца. В градината се обучават и възпитават над 160 деца от 2 до 7 годишна възраст, разпределени в 4 градински и 2 яслени групи. Градината разполага с физкултурен салон, театрална и музикална зала, методична и логопедична стая, медицински кабинет, просторни занимални и обезопасен двор, като материалната база непрекъснато се обновява и модернизира. В градината се използват съвременни информационни технологии и интерактивни дъски. Всеки ден висококвалифицирани педагози посрещат децата с отворени обятия и широки усмивки, осигурявайки спокойствието от което има нужда всеки родител, когато детето не е с него.

В Детска градина „Веселушко“ се полагат основите за учене и се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето. По време на учебната година децата участват в организирани прояви, изяви и мероприятия. В детската градина децата разкриват своята уникалност и развиват своите таланти, подпомагани от педагогическите специалисти.

Мисията на детската градина е да създаде условия за цялостно развитие на детската личност, като подпомага придобиването на съвкупност от компетентности. Децата имат възможност да разгърнат своя потенциал и заедно с това да бъдат весели и щастливи.

Детска градина „Веселушко“ приема родителите като партньори в предучилищното образование и съвместно с тях, децата, учителите, директора и другите педагогически и непедагогически специалисти формира положително отношение към детската градина.

През учебната 2020 /2021 година Детска градина „Веселушко“ е обявена за градина на изкуствата.

АРХИВ