За нас - ДГ Веселушко
Меню Затваряне

За нас

Детска градина „Веселушко“ – гр. Бургас се намира в к-с „Изгрев“, на спокойно, отдалечено от градския шум място, сред богата зелена растителност. Градина с богати традиции във възпитанието и образованието на децата. В нея се обучават и възпитават 253 деца от 2 до 7-годишна възраст, разпределени в 7 градински и яслена група.

Градината разполага с нови, актуално оборудвани площадки за игра, бдп площадка, физкултурен салон, медицински кабинет, просторни занимални и обезопасен двор, като материалната база непрекъснато се обновява и модернизира. Децата могат да ползват професионалните услуги на логопед и психолог и педагогически съветник в специално обособено помещение.

В Детска градина „Веселушко“ се полагат основите за учене и се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето. По време на учебната година децата участват в организирани прояви, изяви и мероприятия. В детската градина децата разкриват своята уникалност и развиват своите таланти, подпомагани от педагогическите специалисти.

Мисията на детската градина е да създаде условия за цялостно развитие на детската личност, като подпомага придобиването на съвкупност от компетентности. Децата имат възможност да разгърнат своя потенциал и заедно с това да бъдат весели и щастливи.

Детска градина „Веселушко“ приема родителите като партньори в предучилищното образование и съвместно с тях, децата, учителите, директора и другите педагогически и непедагогически специалисти формира положително отношение към детската градина.

През учебната 2020 /2021 година Детска градина „Веселушко“ е обявена за градина на изкуствата.

АРХИВ