Резултати от класиране дати - ДГ Веселушко
Меню Затваряне

Резултати от класиране дати

На 07.05.2020г. се обявяват резултатите от първо класиране на приети деца в ДГ“Веселушко“

До 10.05.2020г.,ще бъде изпратена на електронната поща на родителите на приетите деца от първо класиране, бланка – декларация за записване в ДГ „Веселушко“

От 11.05.2020г. до 18.05.2020г.
Родителите на приетите деца заявяват на посочените телефони:
-056/860 876
-0896 833981
желание за записване в ДГ“Веселушко“.

От 11.05.2020г.до 18.05.2020г.
Родителите на приетите деца, трябва да изпратят на електонния адрес на ДГ“Веселушко“
cdg31_veselushko@abv.bg
попълнена
бланка – декларация за записване /подписана от родителя и сканирана или снимана,както и сканирани или снимани/ всички документи в това число и документи доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, родителите на място представят в детската градина всички оригинални документи.

Бъдете здрави!