Uncategorized - ДГ Веселушко
Меню Затваряне

Категория: Uncategorized

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ „Веселушко“ разкрива една първа група – група „Светулки“ и яслени групи.

Записването на детето става, след като попълните декларация по образец. При записване на  дете се получава входящ номер.

Родителите могат да кандидатстват като представят следните документи:

  1. Декларация за записване /подписана от родителя – по образец;
  2. Документи, доказващи съответните преференции, посочени в регистрационния талон;
  3. Акт за раждане /копие/.

На 08.05.2023 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приети деца в детска градина и детска ясла в ДГ „Веселушко“.

От 10.05.2023 г. до 16.05.2023 г. родителите на приетите деца заявяват на място желание за записване в детска градина и детска ясла в ДГ „Веселушко“.

От 10.05.2023 г.до 16.05.2023 г. родителите на приетите деца на място представят в детската градина всички оригинални документи при ЗАС. При невъзможност или по обективни причини потвърждават на посочените телефони своето желание:
-056/860 876
-0878384126

От 22.05.2023 г. до 30.05.2023 г. родителите на неприетите от първо класиране деца могат да променят реда на желанията за второ класиране или чрез „Вход“ в системата, или на място в едно от избраните детски заведения.

На 06.06.2023 г. се обявяват резултатите от второ класиране на приема в детска градина и детска ясла в ДГ „Веселушко“.

От 07.06.2023 г. до 13.06.2023 г. родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение.

От 16.06.2023 г. до 21.06.2023 г. родителите на неприетите от второ класиране деца могат да променят реда на желанията за трето класиране или чрез „Вход“ в системата, или на място в едно от избраните детски заведения.

На 26.06.2023 г. се обявяват резултатите от трето класиране на приети деца в детска градина и детска ясла в ДГ „Веселушко“.

От 27.06.2023 г. до 30.06.2023 г. родителите на приетите на трето класиране декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в ДГ „Веселушко“.

На 04.07.2023г. се обявяват свободните места след трето класиране.

Записването на приетите деца след трето класиране се извършва на място в детската градина.

ДГ „ВЕСЕЛУШКО“

ДИРЕКТОР

Информация за прием на деца в детска градина и детска ясла 2023/2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ДГ „Веселушко“ разкрива една първа група – група „Светулки“ и яслени групи. Записването на детето става, след като попълните декларация по образец. При…