ДГ Веселушко – Детска Градина Веселушко гр. Бургас
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Веселушко“ гр. Бургас

В ДГ „Веселушко“ работят 4 градински и 2 яслени групи, в които се възпитават и обучават 160 деца. От тях 4о деца в детска ясла. В ДГ „Веселушко“ работят професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 8 учители / 2 старши учители, 6 учители/, 4 медициснки сестри,2 медицински специалиста и музикален ръководител.
ДГ “Веселушко“ разполага с обновена зала за музика. В „Стаята на приказките“, децата се срещат с любимите си приказни герои. Детската градина разполага и с физкултурен салон, в които нашите деца спортуват ежедневно.
ДГ „Веселушко“ участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР – гр. Бургас.
Доброто партньорство продължава в съвместна работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение. В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:

 • Школа по народни и латино танци
 • Школа по изобразително изкуство
 • Школа по футбол

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание от родителите.

Нашата визия:


ДГ Веселушко е институция с традиции в образованието и възпитанието на детето ,в правото му на самоопределение и индивидуално развитие,приемане на собствените задължения и тези на другите, като предлага актуални програми и съвременни методи и технологии за обучение, утвърждаващи принципите на доброто управление, а родителите да оценяват високо качеството на образователния процес.

Нашата мисия:


Предучилищното образование в ДГ „Веселушко“ да създава условия за творческа дейност, да повишава качеството на образователно-възпитателната работа с децата и да постигне удовлетвореност и доверие у родителите.

Форми на педагогическо взаимодействие.

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма:

 • Български език и литератора
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Конструиране и технологии

Допълнителна форма:

 • игрова дейност
 • разходки, екскурзии
 • спортни дейности
 • творчески дейности
 • експериментиране и елементарни опити
 • празници и развлечения

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.

Програмата система на ДГ„Веселушко“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност.

 • хуманно-личностен
 • индивидуален
 • игрови
 • комплексно- интегрален
 • ситуационен
 • системно-структурен
 • дейностен.

Форми на педагогическо взаимодействие.
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

hpage

Основна форма

Български език и литератора;
Математика;
Околен свят;
Изобразително изкуство;
Физическа култура;
Конструиране и технологии;
Допълнителна форма

игрова дейност;
разходки, екскурзии;
спортни дейности;
творчески дейности;
експериментиране и елементарни опити;
празници и развлечения;