Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Веселушко“ гр. Бургас - ДГ Веселушко
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Веселушко“ гр. Бургас

Детска градина „Веселушко“-гр. Бургас се намира в ж.к. „Изгрев“ на спокойно, отдалечено от градския шум място, сред богата зелена растителност. Градина с богати традиции във възпитанието и образованието на децата. В градината се обучават и възпитават 253 деца от 2 до 7 годишна възраст, разпределени в 7 градински и детска ясла. Градината разполага с нови, актуално оборудвани площадки за игра, БДП площадка, Физкултурен салон,  Музикална зала, методична и логопедична стая, Медицински кабинет, просторни занимални и обезопасен двор, като материалната база непрекъснато се обновява и модернизира. В градината се използват съвременни информационни технологии и интерактивни дъски.  Във всяка градинска група има поставена интерактивна дъска, интерактивни пчелички и интерактивен робот. Всеки ден високо квалифицирани педагози посрещат децата с отворени обятия и широки усмивки, осигурявайки спокойствието от което има нужда всеки родител, когато детето не е с него.

В детска градина „Веселушко“се полагат основите за учене и се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето. По време на учебната година децата участват в организирани прояви, мероприятия и изяви, проекти, състезания.

images

Нашата визия:


Визията на детската градина е децата да разкриват своята уникалност и развиват своите таланти,подпомагани от педагогическите специалисти,които ежедневно се стремят да отключат дарбите на всяко дете и да превърнат ДГ „Веселушко“ в градина на изкуствата.

Нашата мисия:


Мисията на детската градина е да създаде условия за цялостно развитие на детската личност, като подпомага придобиването на съвкупност от компетентности.Децата имат възможност да разгърнат своя потенциал и заедно с това да бъдат весели и щастливи.

Форми на педагогическо взаимодействие.

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни  и  допълнителни форми. Те се организират в съответствие с настоящата програмна система по образователните направления, като се зачитат интересите и потребностите на децата.

Основна форма:  педагогическа ситуация 

по Образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Конструиране и технологии

Допълнителна форма:

 • игрова дейност – може също да научите повече за онлайн забавленията в SlotoGate
 • разходки, екскурзии
 • спортни дейности
 • творчески дейности
 • експериментиране и елементарни опити
 • празници и развлечения

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.

Програмата система по която работи ДГ„Веселушко“ е подчинена на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност и се основава  на съвременни подходи за развитие на тази личност.

 • хуманно-личностен
 • индивидуален
 • игрови
 • комплексно- интегрален
 • ситуационен
 • системно-структурен
 • дейностен.

Форми на педагогическо взаимодействие.
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се планират и осъществяват посредством месечни планове и седмични разпределения, съобразени с интересите и потребностите на децата.

hpage

Основна форма

Български език и литература;
Математика;
Околен свят;
Изобразително изкуство;
Физическа култура;
Конструиране и технологии;
Допълнителна форма

игрова дейност;
разходки, екскурзии;
спортни дейности;
творчески дейности;
експериментиране и елементарни опити;
празници и развлечения;

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА